Fotogalerie

 
  Š k o l n í   r o k   2 0 1 8 / 2 0 1 9   
 Fotogalerie z akcí ve školním roce 2018/2019 naleznete na EduPage - odkaz zde
 
           Š k o l n í   r o k   2 0 1 7 / 2 0 1 8                                                                                    
 

Den dětí v MŠ

- žáci deváté třídy si pro děti v MŠ připravili stezku, na

které děti plnily úkoly a tím pomáhaly pohádkovým

bytostem. Odměnou jim byl poklad, ukrytý na pozemku

školky.

 

Zájezd do Anglie

- pro zájemce jsme zajistili studijně-poznávací pobyt

v jihovýchodní Anglii, propojující studium cizího jazyka,

pobyt v rodinách a poznávání - např. Stonehenge,

Canterbury, Londýn, Leeds Castle aj.

 

 

Kola na Dobré vodě

- cyklistický výlet do Dobré vody, kde si žáci mohli

vyzkoušet downhill na kolech

 

 

Jablonecký aquatlon 2018

- závody jednotlivců v několika disciplínách, pořádané

v jabloneckém bazénu

Karneval ve školní družině

- tradiční akce pro děti ze školní družiny, připomínající

někdy již zapomínané velikonoční tradice, spojená se 

spoustou zábavy

Okresní kolo AŠSK

- další ročník populárních závodů pro členy AŠSK,

které naše škola organizuje, tentokrát i s rozšířením na

celý kraj

 

Školní závody ve sjezdovém lyžování

- všichni nadšenci do zimních sportů se utkali v závodech

ve sjezdovém lyžování a snowboardingu

 

Lyžařský výcvik

- opět se nám podařilo zorganizovat pobytový

lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy a zájemce a sportovce

z ostatních tříd

 

Vánoční dílny 2017

- žáci si jako každý rok mohli vyrobit

drobné vánoční dekorace a seznámit se s některými

vánočními tradicemi

 

Zpívání na schodech

- každým rokem si zpříjemňujeme předvánoční

atmosféru ve škole tím, že si společně se školním

sborem a dětmi ze školky zazpíváme koledy

 

Mikuláš a čerti

- tradiční návštěva určená zejména pro mladší žáky.

Tentokrát měli čerti ve škole připravené i peklo.

 

Halloween ve škole

- práce našich dětí ve výtvarné výchově a pracovních

činnostech na téma Halloween

 


Výtvarka září, říjen 2017

- ukázky prací našich žáků z výtvarné výchovy


Ekoprogram "Bylinky"

- v jabloneckém Eurocentru se žáci 3. třídy zúčastnili

programu, během nějž se seznamovali s

bylinkami, a jejich využitím


Oslavy 130 let rozhledny Slovanka

-žáci se zúčastnili programu připraveného  na

oslavu 130 let Slovanky. Jednalo se o

pohádkovou cestu z Hrabětic, kdy děti plnili

různé úkoly

 

 


Vítání školního roku 2017-2018   

- agentura CK Sport si pro žáky školy připravila

zábavnédopoledne plné soutěží anetradičních

aktivit,nejlepší žáci ve svých třídách

obdrželi hodnotné ceny


 

 

         Š k o l n í   r o k   2 0 1 6 / 2 0 1 7                                                                                        
 
 

Decathlon Cup - květen 2017

-3. kolo XVI. ročníku závodů na horských kolech,

které naše škola pořádá pro širokou veřejnost

VIDEO Z AKCE ZDE

 

Lyžařské závody 2017

-každoroční závody ve sjezdovém lyžování pro

žáky celé školy


Terezín 2017

-exkurze žáků 8. a 9. třídy do Terezína

 

Plavecký výcvik 2016-2017

-záběry z každoročního plaveckého výcviku pro

3. třídu

 

Pracovní činnosti - dívky

-tentokrát dívky ze 6. a 7. třídy vařily...

 

Ovoce do škol 2016-2017

-škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol",

kdy žáci dostávají zdarma různé druhy ovoce a

plní úkoly, spojené s využitím a konzumací ovoce

 

Muzeum korálků

-návštěva tříd z prvního stupně v muzeu korálků

v areálu bývalé Silky v Jablonci nad Nisou

 

Momentky ze školy 2016-2017

-snímky, které vznikly v průběhu celého školního

roku při různých akcích a příležitostech

 

Jablonecký aquatlon 2017

-sportovní soutěž, jíž se naši žáci účastní pravidelně

 

 

Malá Skála 2017

-sportovní prodloužený víkend prozájemcez celé

školy. Na žáky čekala cyklistika, jízda na raftech,

horolezectví a sportovní střelba

 

 

 

Projekt "Rozhlédni se"

-škola se zapojila do celorepublikového projektu

pro osvětu v rámci bezpečnosti silničního provozu

 

 

 

Velikonoční dílna 2017

-tradiční akce pro žáky I. stupně, kdy se mohli seznámit

s velikonočními tradicemi a vyrobit si velikonoční dekorace

 

 

 

 

Fyzika 7 - pokusy

- v rámci výuky fyziky se žáci seznamují s přírodními

zákony i formou pokusu - tentokrát jim stačilo

obyčejné brčko

 

 

IQLandia Liberec (18. listopadu 2016)

- exkurze do IQLandie v Liberci, kde jsme se zúčast-

nili vědecké show a poté prošli celý areál a vyzkoušeli

si spoustu zajímavých exponátů.

 

Pracovky na SPŠT (listopad 2016)

- chlapci z 6.a 7. třídy se i letos účastní projektu

"TechUp" na podporu technické vzdělanosti a chodí

na některé pracovní činnosti do dílen SPŠT v Jablonci.

 

 

Sportovní dny  (2. a 3. listopadu 2016)

 - během přerušení dodávky el. energie do školy jsme

si rezervovali prostory v Městské sportovní hale a

čekalo nás tak dopoledne plné her a netradičních

sportů.

 


Pracovky - kluci 6 a 7 (říjen 2016)

- několik obrázků z výuky Pracovních činností v 6. a

7. třídě.

 


Ještěd - symbol kraje (29. září 2016)

- žáci z 8. třídy v rámci projektu "Náš kraj" zpracovali

téma "Ještěd". Součástí byla i exkurze na tuto do-

minantu libereckého kraje

 


http://www.zsjanovjbc.com/galerie/akademieI_2016/index.htm
       Š k o l n í   r o k   2 0 1 5 / 2 0 1 6                                                                                         
 
 

Decathlon Cup (19. červen 2016)

- závody na kolech pro veřejnost

 


Akademie I. stupně (1. červen 2016)

- žáci z prvního stupně si pro své rodiče a kamarády

opět připravili program, kde ukázali, co všechno umí

Den Dětí v MŠ (1. červen 2016)

- deváťáci si jako každý rok připravili zábavné soutěže

pro děti v Mateřské škole.

 


TechUp na SPŠT (květen 2016)

- chlapci z 6. a 7. třídy v rámci Pč tentokrát navštívili

pracovnu mechatroniky a kovárnu.

 

Decathlon Cup 2016 (22. květen 2016)

- 1. kolo XVI. ročníku oblíbeného závodu na horských

kolech, který naše škola pořádá.

 

Sběr a čarodějnice (29. duben 2016)

- tradiční sběrová akce a projektový den zaměřený

na ekologii

 

Velikonoční dílna (23.březen 2016)

- tradiční akce pro I. stupeň, kde si žáci tvoří

velikonoční dekorace a seznamují se s tradicemi

těchto svátků.

 

TechUp na SPŠT (březen 2016)

- chlapci z 6. a 7. třídy v rámci Pč opět pracovali v

dílnách SPŠT v Jablonci nad Nisou

 

 

Kluci na Liazu (leden, únor 2016)

- chlapci z 6. a 7. třídy se letos opět v rámci projektu

Podpora technické vzdělanosti LK účastní výuky

pracovních činností na SPŠT v JBC. Prozatím nav-

štívili dílnu elektrotechnky a truhlárnu.

Mikuláš a čerti ve škole  (4.12 2015)

- tradiční akce 9. třídy, kteří si připravili Mikulášskou

nadílku nejen pro žáky I. stupně.

Výchovný koncert  (říjen 2015)

- netradiční seznámení s hudbou přímo ve škole

 

Oslavy 130 let školy  (14.11 2015)

- naše škola oslavila v letošním roce 130 let od

svého vzniku. Byla otevřena veřejnosti, která si

mohla prohlédnout prostory školy, nahlédnout

do kronik a vyzkoušet si i moderní metody výuky.

Videa RTM zde a zde

 

 

     Š k o l n í   r o k   2 0 1 4 / 2 0 1 5                                                                                         

 

Malá Skála 2015  (28.- 30.5. 2015)

- tradiční pobyt zájemců na Malé Skále spojený s

  cyklistikou, horolezectvím a jízdou na raftech

 

Život v lese - naučná stezka (květen 2015)

- žáci prvního stupně strávili dopoledne s pracovníky

  lesní správy a dozvěděli se spoustu informací o lese

  a jeho obyvatelích

 

 

LIAZ - červen 2015  (3.6. 2015)

- letos poslední exkurze chlapců z 8. a 9. třídy na

  SPŠT v JBC, tentokrát s milým překvapením

Technické muzeum LBC  (22.5. 2015)

- žáci 8. a 9. třídy navštívili v rámci výuky dějepisu a

  fyziky Technické muzeum v Liberci s komentovanou

  prohlídkou - děkujeme za skvělý zážitek!

 

Decathlon Cup  (24. května 2015)

- zahajovací závod dalšího ročníku oblíbeného závodu

  na horských kolech

 

LIAZ - květen 2015  (květen 2015)

- již několikátá návštěva chlapců z 8. a 9. třídy na

  SPŠT v JBC v rámci výuky pracovních činností

 

Den Země (30. dubna 2015)

- žáci z II. stupně se mohli zúčastnit soutěží s ekolo-

  gickou tématikou o drobné ceny. Další fotografie

  dokumentují soutěž žáků ve sběru.


Čarodějnice  (29. dubna 2015)

- děti z prvního stupně se opět proměnili v čarodějnice

   a čaroděje a kromě zábavy pomohli uklidit obec


 

Velikonoční dílna (1. dubna 2015)

- děti z prvního stupně si tradičně mohli vyrobit více či

  méně tradiční velikonoční dekorace


 


Tonda Obal na cestách (březen 2015)

- žáky naší školy navštívila ekologická road show

  zaměřená na problematiku recyklace a zpracování

  odpadu

Chlapci v LIAZu (březen 2015)

- chlapci z 8. a 9. třídy opět navštívili SPŠT v Jablonci,

  tentokrát navštívili elektrodílny, truhlárnu a lisovnu


 

 

Okresní kolo AŠSK - běžky 2015 (24.2. 2015)

- již několikátý ročník závodů pro družstva AŠSK v běhu

  na lyžích, který probíhá na Bedřichově

 

 

Zápis 2015 (12.2. 2015)

- tradičně se během zápisu konal i den otevřených

  dveří

 

Tým dopravní bezpečnosti (12.2. 2015)

- žáci z druhého stupně strávili dopoledne s experty na

  dopravní bezpečnost v rámci projektu, díky kterému

  naše škola získala pro žáky 6 jízdních kol

 

Chlapci v LIAZu (únor 2015)

- chlapci z 8. a 9. třídy opět navštívili vrámci projektu

"Podpora technické vzdělanosti LK" SPŠT JBC.

 

O Aladinovu lampu (25.1. 2015)

- tradiční závody pro veřejnost v běhu na lyžích

- výsledky naleznete v sekci "Sportovní klub"

Podpora technické a přírodovědné 

vzdělanosti LK  (2014)

- druhým rokem naši žáci jezdí do SPST v Jablonci a

na SUPŠ v Železném Brodě aby se seznámili se

základními chemickými a technologickými postupy

 

Chlapci z 8. a 9. třídy na LIAZU I (X, XI. 2014)

- chlapci z 8. a 9. třídy se jako loni účastní v rámci

  pracovních činností programu na SPŠT v Jablonci.

  Tentokrát si zkusili práci v elektrodílně a truhlárně.

 
    Š k o l n í   r o k   2 0 1 3 / 2 0 1 4                                                                                            
 
   

Den dětí v MŠ (3.6. 2014)

- deváťáci si jako každý rok připravili pro děti z MŠ do-

  poledne plné her

 

Kvízový běh (26.5. 2014)

- první ročník soutěže, pořádané Českou lyžařskou

  společností o.s. (více na www.muzeum-lyzovani.cz)

Otevření arboreta (29.5. 2014)

- slavnostní otevření arboreta a venkovní učebny

 

Decathlon - květen 2014 (25.5. 2014)

- 3. kolo XII. ročníku veřejných závodů na horských

  kolech

 


Jetštěd - symbol kraje (21.5. 2014)

- žáci 7. a 9. třídy navštívili Ještěd, prohlédli si prostory

  hotelu a restaurace a seznámili se s historií tohoto

  symbolu libereckého kraje

 

Projekt "Otevřená univerzita" II  (2.5. 2014)

- podruhé k nám zavítali představitelé TU v Liberci s

  mnoha zajímavými fyzikálními pokusy - např. s

  těžištěm, kapalinami, žáci si vyzkoušeli i své senzo-

  rické schopnosti.

Chlapci z 8. a 9. třídy na LIAZU II (30.4. 2014)

- tentokrát navštívili chlapci kalírnu a další technické

  provozy SPŠT

 Den Země (30.4. 2014)

- již poněkolikáté jsme oslavili Den Země, žáci čistili

  obec od odpadků a za odměnu se mohli zúčastnit

  ekologických soutěží a opéci si buřt

Exkurze Památník Terezín (11.4. 2014) 


Velikonoční dílna (16.4. 2014)

- tradiční setkání žáků prvního stupně s velikonočními

  tradicemi a výrobou velikonočních dekorací

Exkurze Svíčkárna LBC (duben 2014) 

- žáci z prvního stupně navštívili již podruhé výrobnu 

  svíček v Liberci, mohli si vyzkoušet vše v praxi

Turistický koužek - Hrubý Rohozec (5.4. 2014)

 Chlapci z 8. a 9. třídy na LIAZu (19.3. 2014)

- chlapci se v rámci projektu "Zvyšování technické

  vzdělanosti" zúčastnili exkurze na SPŠT zúčastnili

  dílenských prací, seznámili se s elektrodílnou atd.

 Turistický koužek - Semily (1.3. 2014)

Turistický koužek - Císařský kámen (7.2. 2014)

 Projekt "Otevřená univerzita" (30.1. 2014)

- žáci se v rámci projektu TU v Liberci seznámili

  s polymery, paměťovými kovy, zavítali do nanosvěta

  a zkusili si sestavit motor                

 

Mikulášská nadílka ve škole (5.12. 2013)

Laboratorní práce - těžiště(6.11. 2013)

Pracovky - výroba draků (23.10. 2013)

 Cvičný požární poplach (16.10. 2013)

Turistický kroužek - Trosky (5.10. 2013)

 Sportovní den s PČR 2013 (3.10. 2013)

Decathlon, 3. kolo 2013 (22.9. 2013)