Charakteristika školy

 

  

  

   Základní škola je příspěvkovou organizací zřízenou obcí, součástí je mateřská škola, školní družina, školní klub a jídelna ZŠ a MŠ.

 

    Škola je plně organizovaná, má devět tříd. Kromě kmenových tříd je ve škole také učebna PC s připojením na internet, jazyková učebna s interaktivní tabulí a keramická dílna. Jako tělocvična pro potřeby tělesné výchovy slouží budova janovské sokolovny, pronajatá od Janovské o.p.s.


   Pedagogický sbor školy tvoří dvanáct učitelů, dvě vychovatelky školní družiny a vychovatel školního klubu. V mateřské škole se padesáti dětem ve dvou odděleních věnuje několik učitelek, které pracují s dětmi podle vlastního ŠVP PV „Rok v přírodě“.


   Při škole funguje také Školní sportovní klub.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, místními i regionálními institucemi, rodiči a širší veřejností je na velmi dobré úrovni.

  

   Školní rok 2018/2019 začal 3.září 2018 s počtem 146 žáků.

  

   Pedagogický sbor je stabilní, kvalifikovaný. Třídní učitelkou 1.třídy je Mgr.Pavla Michková, 2.třídy Mgr. Lenka Vondrová, 3.třídy Mgr. Jana Garčeková, 4.třídy Mgr. Gábina Nováková , 5.třídy Kateřina Šípalová, 6.třídy Mgr. Adam Kulich, 7.třídy Mgr. Lukáš Blažej, 8.třídy Mgr. Věra Mindlová, 9.třídy Mgr. Petra Davidová, zástupce ředitelky je Mgr. Hana Ticháková. Další posilou týmu je pan Filip Čálek, který vyučuje na druhém stupni Zeměpis, Fyziku, Informatiku a Pracovní činnosti.

 

   V letošním školním roce se ve všech třídách vyučuje podle ŠVP ZV „Cesta objevů“. Ten je k nahlédnutí, příp. ke stažení zde.


   Žáci se jako každoročně budou připravovat na olympiády a soutěže v jednotlivých předmětech. V loňském školním roce úspěšně reprezentovalo naši školu v okresních kolech olympiád a soutěží hned několik žáků. Reprezentovali naši školu v okresním kole olympiády v českém jazyce, matematické, zeměpisné, biologické a chemické olympiády.

   Dále děti soutěžily v okresní soutěži, v Pythagoriádě, Archimediádě, konverzační soutěži v anglickém jazyce, v matematické soutěži Hrátky s matematikou. Proběhlo školní kolo soutěže Matematický klokan a dopravní soutěže cyklistů pro 5. až 8. třídu. Žáci 5. třídy se zúčastnili zdravotnické soutěže Helpík 2017 na jablonecké přehradě.

 

    Proběhlo také několik vzdělávacích a kulturních akcí. Proběhlo několik školních projektů, jako Velikonoční dílny, Den Země a Čarodějnice a čarodějové ve škole.

 

   

  Sportovně založené děti jsou členy sportovních oddílů v rámci Školního sportovního klubu: funguje zde oddíl běžeckého lyžování ve spolupráci se SKI Janov-Bedřichov, oddíl sjezdového lyžování a horských kol. ŠSK také organizuje závody pro děti nejenom z naší školy, ale i pro sportovce z ostatních jabloneckých škol. Jsou to závody na horských kolech Decathlon cup Bedřichov, závody ve sjezdovém a běžeckém lyžování.