Granty a dotace

   Na těchto stránkách bychom Vás chtěli informovat o grantech a dotacích, které umožňují neustále vylepšovat nejen výuku, ale také okolí školy a prostředí, ve kterém žáci a učitelé pracují a také o projektech jiných institucí, do kterých se naši žáci zapojují.

 

Podpora talentovaných žáků v přírodovědných oborech

 

Naše škola realizuje projekt "Podpora talentovaných žáků v přírodovědných oborech". Tento projekt je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, z dotačního fondu "Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže". Dotace bude využita na realizaci projektových dní ve významných přírodovědných institucích - např. Klenotnice drahých kamenů Čs. ráje v Nové Pace, Národním muzeu nebo Národním technickém muzeu v Praze.

 


 

 

 

Nadace Preciosa

 

Nadace
Preciosa poskytuje naší škole 10.000 Kč ročně. V roce 2017 jsou z těchto peněz financovány programy primární prevence pro žáky II. stupně. Tyto programy jsou realizovány externí organizací a přispívají k šíření povědomí o konkrétních typech rizikového chování u žáků.


Zdravý zdravotní styl a dopravní výchova v libereckém kraji

 

Více informací na letáku zde  a na www.zdrave-a-bezpecne.cz

 


Výzva 51 - "Vzdělávání dotykem" (CZ.1.07/1.3.00/51.0031) 

Realizace projektu od 1. 10. 2014 do 31. 7. 2015, příjemce Attest s.r.o. Jablonecká 19, 460 00 Liberec I

Hlavní partner - CVLK, přísp. organizace, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec

www.vzdelavanidotykem.cz

 

 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání


Libereckého kraje

 

Naši žáci už druhým rokem v rámci tohoto projektu navštěvují Střední uměleckoprůmyslovou školu v Železném Brodě, kde si v chemických laboratořích mohou vyzkoušet různé chemické postupy. Chlapci z 8. a 9. třídy zase pravidelně navštěvují Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou. Zde pak pracují v dílnách pro elektro, truhlářských dílnách apod. Fotografie ze zapojení do tohoto projektu naleznete ve Fotogalerii.


 

Malé školní arboretum 

 

Od 1.12. 2012 do 30.9. 2013 jsme realizovali "Malé školní arboretum - učebna v přírodě". Získali jsme grant ve výši 55.300 Kč z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Slavnostní otevření za účasti hostů proběhlo na jaře 2014.

 

 

Na zelenou na dvorek i do Jizerek

 

 

  V roce 2011 získala škola grant  "Na zelenou" ve výši 74.000 Kč na bezpečnou cestu dětí do školy. Projekt se jmenuje "Na zelenou na dvorek i do Jizerek".

   Po dotazníkovém šetření a mapování rizikových míst se uskutečnila v úterý 7. června od 18. hodin v budově školy diskuse na téma riziková místa v okolí školy pro děti dojíždějící na kole. Schůzky se mimojiné zúčastnili koordinátor Besipu Miroslav Klásek, starosta obce Mgr. Dan David, dopravní projektant firmy EDIP s.r.o. Ing. Vladislav Rozsypal a zástupce obecní policie str. Aleš Fiala. Na této schůzce byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření a představena hlavní riziková místa v okolí školy.  Ing. Rozsypal přislíbil vypracování plánu na řešení některých nebezpečných situací.

  19. 10. 2011 proběhlo slavnostní předání dopravní studie okolí školy za účasti zástupců školy, starosty obce, koordinátora Besipu za liberecký kraj p. Kláska, zástupců obecní policie Janov a policie ČR, nadace Partnerství,

a v neposlední řadě rodičů a žáků školy. Byly stanoveny hlavní cíle řešení současného problému - viz. průběžná zpráva

 

Průběžná zpráva o projektu - zde

 

 

EU peníze školám


  

V letošním roce naše škola využila možnosti získat dotaci z EU, určenou na zlepšení podmínek výuky. Získali jsme přes 900.000 Kč, které byly použity na nákup moderní didaktické techniky, pomůcek a tvorbu učebních materiálů dle nejnovějších standardů vyučování.

 

 

Nadace Preciosa

 

Nadace Preciosa poskytla naší škole 10.000 Kč na nákup didaktické techniky - tuto částku jsme využili využili na kvalitní ozvučení jazykové učebny a nákup radiopřehrávačů.

 

 

Sportem ke zdraví

 

"Sportem ke zdraví" se nazývá projekt Odboru školství, sportu a tělovýchovy Libereckého kraje. V rámci tohoto titulu jsme získali 10.000 Kč na nákup sportovních potřeb - žíněnek, volejbalových a basketbalových míčů a volejbalové sítě.