Proč dát dítě do naší školy?

 

Úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/2013


  Jsme sice malá škola, ale v různých dovednostních a znalostních soutěžích neustále dokazujeme, že naši žáci jsou schopní uspět. Je to ta nejlepší vizitka naší práce. Několik příkladů z minulého školního roku:


T. Hejkal, M. Saska, K. Mlejnková, N. Khailová

2. místo v Dopravní soutěži mladých cyklistů

 

M. Šefr

Velmi úspěšná účast v Dopravní soutěži mladých cyklistů

 

V. Tkačenko

7. - 10. místo v okresním kole Matematické olympiády


A. Střižíková

Úspěšná účast v okresním kole fyzikální, matematické olympiádě a olympiádě z českého jazyka

 

J. Margitai

Úspěšná účast v zeměpisné olympiádě
 

M. Brož

Velmi dobrý výsledek v okresním kole soutěže v anglickém jazyce


Mapa školy 2013

        

         V roce 2013 jsme podnikli dotazníkové šetření mezi učitely, žáky a rodiči s cílem zjistit, jak tyto tři skupiny vnímají cíle školy a jejich plnění, atmosféru ve škole apod. Naše škola při tomto průzkumu dopadla velmi dobře - zde si můžete prohlédnout souhrn základních informací o škole.

 


Barvy školy

 

   V dubnu 2010 se ve škole uskutečnilo sebehodnocení školy technikou BSA (barvově-slovní asociace), vyhodnocené metodou OKAV (objektově komunikační analýza vědomí). Vyhodnocení této evaluace ukázalo na velmi dobré klima školy a celkovou efektivitu naší školy (čárkovaná čára je celostátní průměr):

 

 

 

Hodnocení školy Českou školní inspekcí v dubnu 2010

        

         Také hodnocení ČŠI dopadlo pro naši školu velmi dobře - citujeme:

        "Činnost školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola vytváří bezpečné prostředí a zajišťuje dobré podmínky zdravého vývoje žáků...

         Úroveň materiálních podmínek je příznivá pro realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP), finanční zdroje a prostředky škola účelně využívá...

         Výuka žáků vychází ze zásad a cílů školského zákona, respektováním vzdělávacích potřeb jednotlivce škola dodržuje rovný přístup ke vzdělávání...

       Škola pravidelně hodnotí výsledky vzdělávání žáků a stanovená pravidla pro hodnocení žáků dodržuje. Výsledky práce žáků škola uvádí v dokumentech, v kterých hodnotí svou činnost a jejich dosažená úroveň respektuje cíle vzdělávání formulované v rámcovém vzdělávacím programu (RVP). Úroveň výsledků vzdělávání je na dobré úrovni."