Dokumenty

Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018 k nahlédnutí zde.

Výhled dotace ZŠ do roku 2020 k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016-2017 k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 k nahlédnutí zde.

Inventarizace 2016 k nahlédnutí zde.

Rozvaha 2016 k nahlédnutí zde.

Výkaz zisku a ztrát 2016 k nahlédnutí zde.

Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017 ke stažení ve formátu zde.

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017 ke stažení ve formátu zde.

Hospodářství příspěvkové organizace v roce 2016 ke stažení ve formátu zde.

Inspekční zpráva - vyjádření ČŠI k činnosti školy k nahlédnutí zde.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015-2016 k nahlédnutí zde. Přílohy k nahlédnutí ve škole.


Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016 k nahlédnutí zde.

 Žádosti pro rodiče


  Pod odkazy níže naleznete důležité formuláře pro žádosti rodičů ve formátu .pdf. Pokud nemáte potřebný Acrobat Reader, můžete si jej stáhnout zde.

 

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy

Žádost o vzdělávání žáka dle IVP

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Žádost o prodloužení klasifikace

Žádost o přezkoušení

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o pokračování ve školní docházce po splnění povinné školní docházky

Žádost o prominutí poplatků v zájmovém vzdělávání v ŠD


 Školní vzdělávací program "Cesta objevů"


   Charakteristiku ŠVP a školy a také charakteristiky a učební osnovy jednotlivých předmětů si můžete ve formátu .zip stáhnout zde.

Další důležité dokumenty

Školní řád - pozor! úpravy, platné od 1.9. 2017   

Pravidla a kriteria pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků