Stručně z historie školy (1885 - 2010)

 

   Janovská škola byla postavena roku 1885 stavitelem Františkem Haslerem z Jablonce. Byla to německá škola a v roce 1890 jediná škola v okrese se šesti třídami. Měla pobočky v odlehlejších částech obce. Do té doby se vyučovalo od roku 1770 ve staré farní budově, čp. 40, kde byt učitele s rodinou byl zároveň třídou. S rostoucím počtem dětí se učení rozšířilo do dalších míst, dům čp. 32, dům čp. 101, v Hraběticích dům čp. 34 a v zimě i na Maxově dům čp. 145. Od roku 1874 se vyučovalo v zakoupeném domě čp. 331 již v pěti třídách. Nová, dnešní školní budova, se začala stavět roku 1881.

    Roku 1924 byla zřízena česká jednotřídní škola, která byla umístěna do suterénní třídy. 17 dětí mělo přístup do budovy spodním vchodem. Učebna byla původně tělocvičnou německé školy.

   Roku 1932 byla zřízena měšťanka – tři třídy obecné a tři třídy měšťanské školy. Záznamy o české škole končí roku 1938. Další školy byly v Hraničné, jednotřídka na Velkém Semerinku a dvojtřídka na Malém Semerinku.

    1.9.1945 byla v Janově nad Nisou otevřena dvojtřídní škola s 87 dětmi české a německé národnosti. Ředitelem byl pan Josef Staněk. V Hraničné byla téhož roku otevřena jednotřídka.
    Budova školy byla ve špatném stavu. Postupně se však opravila střecha, byly zřízeny splachovací klozety (r. 1947). Zůstalo ale vytápění lokálními kamny na uhlí v každé třídě. V roce 1954 vzrůstá počet žáků na 212.

   Roku 1951 proběhla oprava krovů a krytiny za pomoci rodičů, ale stav budovy byl stále neutěšený. Roku 1960 došlo ke generální opravě budovy, která představovala výměnu oken a zazdění některých oken, novou omítku budovy (tentokrát však již bez ozdob), instalaci ústředního topení, položení parket ve třídách a kabinetech, položení dlaždic do chodeb a záchodů, nový komín pro ústřední topení, opravu střechy a okapů, vymalování celé školy, nátěry soklů ve třídách a chodbách a úpravu bytu školníka.
    Školy v Bedřichově (1.-5.ročník) a Hraničné (1.-3.ročník) byly uzavřeny a k 1.9.1963 navštěvují děti školu v Janově nad Nisou. Jen budova školy v Hraničné sloužila ještě chvíli jako pobočka a využívala se pro pracovní výuku.

     1974 - další velká oprava, kdy bylo nutno vyučovat částečně i v jiných prostorách, se týkala krovu. Práce byla vykonávána kromě odborných prací, brigádníky, tedy odpoledne a o sobotách a nedělích. Došlo ke stavbě nových krovů a střechy a isolaci nových kabinetů. Vznikla nová učebna, sedm kabinetů, dílnička, sborovna a ředitelna.

    Další nutná rekonstrukce proběhla v létě roku 2009, kdy došlo k opravě a zateplení fasády, výměně starých oken za plastová a úpravám v podkroví, kde vznikla nová audiovizuální učebna.
 

  Původní budova školy
  Původní vzhled budovy školy
   
   Rekonstrukce v letech 1973 - 1974
   
   Budova v roce 2008
   
   Současný stav - 2010