Klub přátel školy a Školská rada


Školská rada


   Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřízena je podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

       Informace z jednání jsou vyvěšeny ve vstupní hale školy (nástěnka vpravo), zápisy z jednotlivých jednání zde:


 

jednání 4. dubna 2012

jednání 11. října. 2012

jednání 28. února 2013

jednání 14. října 2013

jednání 20. března 2014

jednání 7. dubna 2014

jednání 31.srpna 2015    

jednání 13.října 2015 

jednání 3.prosince 2015  

jednání 21.března 2016

  jednání 31.srpna 2016

jednání 23.března 2017

jednání 31.srpna 2017