Identifikační a kontaktní údaje školy

Název školy           Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace
Adresa   Janov č.p. 374, 468 11 Janov nad Nisou
Ředitelka   Mgr. Jana Tomešová
IČO   72 74 26 58
IZO   102 177 198
Tel. škola  

483 380 045

736 765 566

Fax škola   483 380 051
Datová schránka školy
  p62mdz4
Tel. družina  

736 765 558

Tel. jídelna   483 380 039
Tel. školka
 

483 380 039

736 765 564

Web školy   www.zsjanovjbc.com
E-mail školy  

skola@zsjanovjbc.com

sekretariat@zsjanovjbc.com

     
Zřizovatel  

Obec Janov nad Nisou, Janov č.p. 520, 468 11 Janov nad Nisou

tel.: 483 380 001